fbpx

Uslovi korišćenja

Uvod

Suština postojanja ovog online servisa jeste mogućnost kupovine školskog, poslovnog i promo materijala i artikala. Koristite usluge ovog web sajta na onaj način koji ne ozleđuje ili materijalno oštećuje Vas, Vas ili neko treće lice. Svaka neodgovorna ili nelegalna upotreba može biti propraćena tužbom.

Pravila korišćenja

Svi opštevažeći zakoni Bosne i Hercegovine važe i na webshop-u www.mojshop.ba. Pored ovog, naš portal ima i svoja određena pravila koja važe za sve korisnike. Naš servis zadržava pravo izmjene, dodavanja ili brisanja ovih pravila bez prethodne najave. Pravila postaju važeća onog momenta kada budu objavljena na našem sajtu.

Osnovni uslovi korišćenja

Pri registraciji na naš servis dužni ste da se koristite tačnim i preciznim podacima. Naš webshop štiti Vaše privatne podatke (privatni email, Vaše ime i prezime i ostale podatke). Upisivanjem podataka u registracionu/narudžbenu formu saglasni ste da pristup ovim podacima ima osoblje našeg servisa uz prava upotrebe, definisana kroz Uslove korišćenja i Politiku privatnosti. Član našeg tima će, nakon primljene narudžbe, pozvati upisani telefonski broj u svrhu potvrde iste. Od trenutka potvrde narudžbe, naš servis preuzima obavezu za isporuku naručene robe preko vlastitih ili ovlašćenih kurirskih mreža u BiH.

Autorska prava

Pri korišćenju webshop-a obavezni ste poštovati Zakon o autorskim pravima i srodne Zakone koji važe u Bosni i Hercegovini. Autorska prava se odnose na tekstualni sadržaj, slike, logoe, ilustracije i sav ostali sadržaj koji je podložan autorskim pravima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja od strane našeg osoblja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Sankcionisanje

Zadržavamo pravo da bez prethodne najave iz upotrebe usluga našeg portala trajno isključimo/izbrišemo korisnike koji djeluju protivno uslovima korišćenja na bilo koji način. Svako kopiranje sadržaja, objavljivanje eksplicitnog sadržaja, lobiranje, reklamiranje i ostalo neprihvatljivo ponašanje može biti sankcionisano prethodnim pravilom.